Yüksel Doğru

The artist defines his works as "Visual Poetry"-created with images, not words. He describes this era in which people are "upgraded" as a journey "from Human to Who-man", a concept defined by himself.

Sanatçı eserlerini kelimelerle değil, imgelerle yaratılan "Görsel Şiir" olarak belirtiyor. İnsanların "yükseldiği" bu dönemi, kendi tanımladığı bir kavram olan "İnsandan Kim-insana" bir yolculuk olarak tanımlıyor.