Sonat Ergür

Full time student. My work can be defined as the transfer of a supernatural imagination to the digital universe.

Tam zamanlı öğrenci. Çalışmalarım, doğaüstü bir hayal gücünün dijital evrene aktarılması olarak tanımlanabilir