Refik Anadol

Refik Anadol (b. 1985, Istanbul, Turkey) is a media artist, director and pioneer in the aesthetics of data and machine intelligence. His body of work locates creativity at the intersection of humans and machines. In taking the data that flows around us as the primary material and the neural network of a computerized mind as a collaborator, Anadol paints with a thinking brush, offering us radical visualizations of our digitized memories and expanding the possibilities of architecture, narrative, and the body in motion. Anadol’s site-specific AI data sculptures, live audio/visual performances, and immersive installations take many forms, while encouraging us to rethink our engagement with the physical world, its temporal and spatial dimensions, and the creative potential of machines.


Refik Anadol (d. 1985, İstanbul, Türkiye) veri ve makine zekası estetiğinde medya sanatçısı, yönetmen ve öncüdür. Yaptığı iş, yaratıcılığı insanların ve makinelerin kesiştiği noktada konumlandırıyor. Anadol, bir işbirlikçi olarak bilgisayarlı bir zihnin birincil malzemesi ve sinir ağı olarak çevremizden akan verileri alarak, dijitalleştirilmiş anılarımızın radikal görselleştirmelerini sunan mimari, anlatı ve hareket halindeki bedenin olanaklarını genişleten bir düşünme fırçasıyla resim yapıyor. Anadol’un sahaya özgü yapay zeka veri heykelleri, canlı işitsel / görsel performansları ve sürükleyici enstalasyonları birçok biçim alırken, bizi fiziksel dünya, zamansal ve mekansal boyutları ve makinelerin yaratıcı potansiyeli ile olan ilişkimizi yeniden düşünmeye teşvik ediyor.