Duru Demir

Youth and Gender Equality Activist

I want to support all young people and children, including myself, to achieve the education of their dreams in a more egalitarian and collectivist world. I use art and the characters I create as a tool of goodness, so that children can live in a world where there is no discrimination of gender, profession, religion, language, or race.

Gençlik ve Cinsiyet Eşitliği Aktivisti

Daha eşitlikçi ve kollektivist bir dünyada kendim de dahil tüm genç ve çocukların hayallerindeki eğitime ulaşmasını desteklemek istiyorum. Tüm çocuklarının cinsiyet, meslek, din, dil ve ırk ayrımı olmayan bir dünyada yaşayabilmesi için sanatı ve yarattığım karakterleri bir iyilik aracı olarak kullanıyorum.