Dila Tapanyiğit

Although our world order changes, we must find a way not to break with our history and values...

Dünya düzenimiz değişse de tarihimizden ve değerlerimizden kopmamak için bir yol bulmalıyız ...