C-TEROID PUNKS

They are the last survivors after the C-Virus epidemic. Only 2021 Punks left in the world. No PFPs survived other than C-Teroid Punks. They are immune to the virus, somehow they survived but now they are glowing. Why ?

C-Virüs salgınından sonra hayatta kalan son kişilerdir. Dünyada sadece 2021 Punk'lar kaldı. C-Teroid Punks dışında hiçbir PFP hayatta kalmadı. Virüse karşı bağışıklılar, bir şekilde hayatta kaldılar ama şimdi parlıyorlar. Niye ?