3D Living Punks

3D Living Punks is a digital art project. Each character is unique in this collection that will be included 101 items. 3D Living Punks’ characters are spinning, winking, thinking, talking and smoking. It means thay are living. So they are the coolest punk characters you’ve ever seen. This Project is inspired by the original cryptopunks and is not affiliated with Larva Labs.

All creators are architects who works on also digital projects from Istanbul, Turkey.

3D Living Punks bir dijital sanat projesidir. 101 öğe içerecek olan bu koleksiyonda her karakter benzersizdir. 3D Living Punks’un karakterleri dönüyor, göz kırpıyor, düşünüyor, konuşuyor ve sigara içiyor. Yaşıyorlar demek. Bu yüzden şimdiye kadar gördüğünüz en havalı punk karakterler bunlar. Bu Proje orijinal cryptopunklardan esinlenmiştir ve Larva Labs ile bağlantılı değildir.

Tüm yaratıcılar, aynı zamanda İstanbul, Türkiye'den dijital projeler üzerinde çalışan mimarlardır.