Ahsen Küçükçalık

Full time visual artist. My work is characterized as intuitive prediction in which reality and surrealism are combined.

Tam zamanlı görsel sanatçı. Çalışmam, gerçeklik ve gerçeküstücülüğün birleştiği sezgisel tahmin olarak tanımlanıyor.